Specialismen

 Zelden engineeren we standaard projecten. Altijd op zoek naar een nieuw avontuur, van een tunnel onder Amsterdam tot een ziekenhuis in Curaçao. Onze kennis en kunde van alle sanitair-technische specialismen zetten we graag in voor onze opdrachtgevers. 

Afvoertechniek

3

1 4

Hemelwater

(Nood)HWA Vol/vul systemen | Traditionele systemen

Riolering

Solvent T-stukken | Boosters | Persleidingen

Grijswater

Milieuverantwoord watermanagement | BREEAM WAT-5 recycling water

Pompen

Persleidingen | Prefab pompputten | Vuilwater | Hemelwater

Afscheiders

Vetafscheiders | Olie/benzine afscheiders | Slibvangers

Normen

NEN 3215 | NTR 3216 | NEN 1825 | NEN 7087 | NEN 7089

o.a. Grijswater, Hemelwater, Riolering

mobile afvoertechniekLees meer

Grijswater

Milieuverantwoord watermanagement | BREEAM WAT-5 recycling water

Hemelwater 

(Nood)HWA Vol/vul systeem | Traditionele systemen

Riolering

Solvent T-stukken | Boosters | Persleidingen

Afscheiders

Vetafscheiders | Olie/benzine afscheiders | Slibvangers

Pompen

Persleidingen | Prefab pompputten | Vuilwater | Hemelwater

Normen

NEN 3215 | NTR 3216 | NEN 1825 | BRL 6000 | NEN 7087 | NEN 7089

Watertechniek

2 ultrafiltratie

5 drukverhoging 1 uv filtratie

Waterbehandeling

Osmose-installatie (WFI) | Onthard-installatie | Demi-installatie | UV | Ultra filtratie

Boilers

(In)direct gestookt | Tiggelman principe | Serie/parallel geschakeld

Breaktanks

Optimale veiligheid

Drukverhogings-installaties

Frequentie geregelde, meertraps centrifugaalpompen

Normen

 BRL 6010 | NEN 1006 | VEWIN | ISSO pub. | NEN-EN806

LEED & BREEAM 

2004/2009 | Wat 1-6 | Integratie credits binnen categorie water

o.a. Waterbehandeling, boilers, breaktanks

mobile watertechniekLees meer

Waterbehandeling

Osmose-installatie (WFI) | Onthard-installatie | Demi-installatie | UV | Ultra filtratie

Boilers

(In)direct gestookt | Tiggelman principe | Serie/parallel geschakeld 

Drukverhogings-installaties

Frequentie geregelde, meertraps centrifugaalpompen

Breaktanks

Optimale veiligheid

Normen

BRL 6000 | BRL 6010 | NEN 1006 | VEWIN | ISSO pub. | NEN-EN806

LEED & BREEAM 

2004/2009 | Wat 1-6 | Integratie credits binnen categorie water

Sanitair

A waterbesparend

43

2 1

Omvangrijke installaties met grote gelijktijdigheid

Vandaalbestendig

Watervrij & Waterbesparend

Douchesystemen

Veiligheid

Spoelsystemen

o.a. Omvangrijke installaties met grote gelijktijdigheid

mobile sanitairLees meer

Omvangrijke installaties met grote gelijktijdigheid

Vandaalbestendig

Watervrij & Waterbesparend

Douchesystemen

Veiligheid

Spoelsystemen

Brandbestrijding

a BRANDLEIDING copy

1 haspel 2 brandpomp

3 hydrant 4 brandleiding

Brandleidingen

Natte/ droge brandleidingen | Hydrantleidingen | Hogedruk leidingen

Hydranten

Ondergrondse |  Bovengrondse | Maatwerk

Haspels

Maatwerk kastindelingen | Lage- en hoge druk haspels

Brandpompen

Hogedruk systemen | Bronpompen

Handblussers

CO2 | Sproeischuim | Poeder | Vorstbestendig

RVS

Aanvalskasten | Zuilen | Haspelkasten | Maatwerk

o.a. Brand- leidingen en pompen, haspels, rvs

mobile brandbestrijdingLees meer

Brandleidingen

Natte/ droge brandleidingen | Hydrantleidingen | Hoge druk leidingen

Hydranten

Ondergrondse | Bovengrondse | Maatwerk

Haspels

Maatwerk kastindelingen | Lage- en hoge druk haspels

Brandpompen

Hogedruk systemen | Bronpompen

Handblussers

CO2 | Sproeischuim | Poeder | Vorstbestendig

RVS

Aanvalskasten | Zuilen | Haspelkasten | Maatwerk

Kunststofleidingen

Lastechnieken

Spiegel | Electromof | Infrarood

Stuiklassen

PVDF infrarood lassen

SLA

pe

PE-HD

PE-X

PPR

GVK/GRE

PVDF

PVC

ABS

PB

PPC

mobile kunststofleidingen

Lees meer

 

SLA

PE-HD

PE-X

PPR

GVK/GRE

PVDF

PVC

PPC

ABS

PB

Engineering

2 breeam 4 vabi

1 tekening

Eigen engineerings afdeling

BIM modelleren

Tot LOD 500

VABI Berekeningen

UO tapwater | UO HWA/VWA

Jaarlijkse bijscholing

Legionellapreventie | Alternatieve technieken | Reiniging en desinfectie | Beheer en onderhoud | Leidingwaterinstallaties

o.a. Eigen engineerings afdeling, BIM, VABI

mobile engineeringLees meer

Eigen engineerings afdeling

BIM modelleren

tot LOD 500 

VABI Berekeningen

UO tapwater | UO HWA/VWA 

Jaarlijkse bijscholing

Legionellapreventie | Alternatieve technieken | Reiniging en desinfectie | Beheer en onderhoud | Leidingwaterinstallaties

Legionella

A legionella

2 legionella 4 legionella

1 legionella 3 legionella

Risico analyse/beheersplan

Tappunt inventarisatie

Legionellapreventie

Poortwachter | Keerkleppen

Legionella veilig ontwerp

BRL6010

o.a. Risico analyse/beheersplan

mobile legionellaLees meer

Risico analyse/beheersplan

Tappunt inventarisatie

Legionellapreventie

Poortwachter | Keerkleppen

Legionella veilig ontwerp

BRL6010

Specials

A specials

4 specials 2 specials

1 specials 3 specials

Creatieve oplossingen

Combinatie HWA met mantelbuizen databekabeling in stalen spanten

RVS Haspelzuilen

Maatwerk

RVS BSH & Service kasten

Maatwerk

Creatieve oplossingen

mobile specialsLees meer

Creatieve oplossingen

Combinatie HWA met mantelbuizen databekabeling in stalen spanten

RVS Haspelzuilen

Maatwerk

RVS BSH & Service kasten

Maatwerk